Besplatna dostava

za cijelu Hrvatsku

Besplatni testeri

uz svaku narudžbu

20,000 kupaca

kvaliteta, sigurnost, privatnost

Niske cijene

vrijedi za sve proizvode

Clopidogrel

Clopidogrel

Mehanizam djelovanja Clopidogrela

Clopidogrel je antiplateletni lijek koji spada u klasu tienopiridina. Njegov mehanizam djelovanja temelji se na inhibiciji agregacije trombocita, što je ključno u prevenciji nastanka krvnih ugrušaka (tromboza). Ovaj lijek selektivno inhibira vezanje adenozin difosfata (ADP) za njegov P2Y12 receptor na površini trombocita. Blokiranjem ovog receptora, Clopidogrel sprječava aktivaciju glikoproteinskih kompleksa IIb/IIIa na površini trombocita, što je inače neophodno za vezivanje fibrinogena i međusobno povezivanje trombocita (agregacija).

Da bi postao aktivan, ovaj lijek mora proći kroz proces biotransformacije u jetri.

U tom procesu, enzimi citokroma P450 pretvaraju lijek u njegov aktivni oblik. Aktivni metabolit zatim stvara kovalentnu vezu s ciljnim receptorima na trombocitu, čime se trajno inhibira njihova funkcija za životni vijek trombocita, koji iznosi 7 do 10 dana. Zbog ove karakteristike, terapijski učinak ovog antitrombocitnog lijeka traje sve dok se ne stvore novi trombociti.

Važno je istaknuti da zbog svoje ovisnosti o enzimima jetre, učinkovitost ovog antiplateletnog lijeka može varirati između pojedinaca, ovisno o genetskim varijacijama koje utječu na aktivnost ovih enzima. Također, zbog ireverzibilne prirode inhibicije, prekid terapije lijekom za razrjeđivanje krvi zahtijeva određeno vrijeme da se funkcija trombocita u potpunosti obnovi. Samim tim, ovaj antitrombocitni lijek ima značajnu ulogu u dugotrajnijoj prevenciji trombotičkih događaja, ali i potencijalni rizik od povećanog krvarenja koji zahtijeva pažljivo praćenje i upravljanje.

Klinička primjena i indikacije za upotrebu Clopidogrela

Clopidogrel se primarno koristi kao dio terapije za smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja kao što su srčani udar, moždani udar i drugi problemi povezani s blokadom krvnih žila, kod pacijenata koji su skloni formiranju krvnih ugrušaka. Ovaj lijek je često propisan pacijentima nakon akutnih koronarnih sindroma, uključujući one koji su pretrpjeli nestabilnu anginu pektoris ili infarkt miokarda, s ciljem prevencije sekundarnih kardiovaskularnih događaja. Također, pacijenti koji su podvrgnuti perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI), koja može uključivati stentiranje koronarnih arterija, često su kandidati za primjenu Clopidogrela kako bi se izbjegla stent tromboza.

Ova aktivna supstanca se također koristi u kombinaciji s aspirinom u dualnoj antiagregacijskoj terapiji.

Ovaj pristup je posebno važan kod pacijenata koji su imali ugradnju stentova, bilo zbog akutnih koronarnih sindroma ili kao dio elektivnog zahvata za liječenje koronarne arterijske bolesti. U tim slučajevima, lijek za razrjeđivanje krvi doprinosi smanjenju rizika od tromboze stenta, što može dovesti do ozbiljnih i potencijalno smrtonosnih komplikacija.

Ova aktivna tvar može se koristiti i kao alternativa pacijentima koji su alergični na aspirin ili koji ne podnose aspirin zbog gastrointestinalnih nuspojava, iako je aspirin prvi izbor u terapiji za prevenciju tromboza. Osim toga, pokazao se korisnim u prevenciji cerebralnih ishemijskih događaja, uključujući tranzitorne ishemijske napade i moždane udare, kod pacijenata sa visokim rizikom za takve događaje.

Važno je napomenuti da se primjena ovog antitrombocitnog lijeka mora pažljivo razmotriti zajedno s procjenom rizika od krvarenja kod svakog pojedinog pacijenta. Medicinski nadzor i prilagodbe doziranja mogu biti potrebni ovisno o kliničkom stanju pacijenta i prisutnosti drugih komorbiditeta ili terapija koje utječu na koagulaciju krvi.

Moguće nuspojave i interakcije lijeka Clopidogrel

Prilikom propisivanja Clopidogrela, medicinski stručnjaci moraju biti svjesni potencijalnih nuspojava koje ovaj lijek može izazvati, kao i mogućih interakcija s drugim lijekovima. Najčešće nuspojave povezane s Clopidogrelom uključuju krvarenja različite težine, od lakših krvarenja kao što su krvarenje desni ili nosa, do ozbiljnijih krvarenja poput gastrointestinalnog krvarenja ili, u rijetkim slučajevima, intrakranijalnog krvarenja. Dodatno, neki pacijenti mogu iskusiti simptome poput dijareje, bolova u trbuhu, dispepsije ili čak razvoj čira na želucu.

Druga važna razmatranja uključuju interakcije ovog antitrombotičkog lijeka s drugim lijekovima. Posebno je važno izbjegavati istodobnu primjenu s određenim lijekovima koji povećavaju rizik od krvarenja, kao što su antikoagulansi i nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID).

Također, neki antidepresivi (poput selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina – SSRI) mogu pojačati rizik od krvarenja kada se uzimaju s lijekom koji sprječava zgrušavanje krvi i koristi se za prevenciju srčanih udara i moždanih udara.

Osim toga, postoji potencijal za interakciju s lijekovima koji utječu na enzime jetre odgovorne za pretvaranje ovog antiagregacijskog lijeka u njegov aktivni oblik. Na primjer, inhibitori proton pumpe (IPP) poput omeprazola mogu smanjiti učinkovitost lijeka koji sprečava zgrušavanje krvi, tako što inhibiraju enzim CYP2C19 koji je ključan za njegovu aktivaciju.

Zbog potencijalnih rizika, važno je da pacijenti pravilno informiraju svog liječnika o svim lijekovima koje trenutno uzimaju prije početka terapije antiagregacijskim lijekom. Redovito praćenje pacijenata i pravovremeno rješavanje bilo kakvih nuspojava ili problema s interakcijom lijekova je ključno za sigurnu i učinkovitu upotrebu ovog antiplateletnog lijeka. U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija, potrebno je što prije konzultirati se s liječnikom koji može prilagoditi dozu ili preporučiti alternativu ako je to potrebno.

proizvoda u košarici:
Nema proizvoda u košarici

IZABRALI STE OVE PROIZVODE:

    POKLON: Za vas je dostava besplatna!

    Ukupan iznos narudžbe: