Besplatna dostava

za cijelu Hrvatsku

Besplatni testeri

uz svaku narudžbu

20,000 kupaca

kvaliteta, sigurnost, privatnost

Niske cijene

vrijedi za sve proizvode

Aciklovir

Aciklovir

Mehanizam djelovanja Aciklovira u liječenju virusnih infekcija

Aciklovir je antivirusni lijek koji se primarno koristi u liječenju infekcija izazvanih herpes simplex virusom (HSV) i varicella-zoster virusom (VZV). Njegova učinkovitost protiv ovih patogena proizlazi iz selektivnog mehanizma djelovanja koji cilja virusnu DNA polimerazu, enzim ključan za replikaciju virusa.

Nakon oralne, intravenske ili topičke primjene, aciklovir ulazi u zaražene stanice, gdje se pod utjecajem virusne timidin kinaze pretvara u aciklovir monofosfat. Ovaj početni korak je selektivan jer virusna timidin kinaza pokazuje veći afinitet prema ovom antivirusnom lijeku nego stanice domaćina. Nakon toga, stanične kinaze dalje fosforiliraju prvu fosforiliranu formu lijeka u njegovu aktivnu formu, trifosfatnu verziju antiviralnog lijeka.

Aktivni oblik antivirusnog lijeka se potom konkurentno umetne u lanac virusne DNA, gdje djeluje kao terminator lanca.

To znači da kada se aktivna forma antivirusnog lijeka integrira u rastući lanac DNA, ona sprječava daljnje dodavanje nukleotida, čime se efektivno zaustavlja replikacija virusa. Budući da je virusna DNA polimeraza specifičnija za trifosfat aktivne supstance tog antiviralnog lijeka u usporedbi sa staničnom DNA polimerazom, selektivnost lijeka osigurava da njegov učinak bude izraženiji na virusne stanice nego na zdrave stanice domaćina.

Osim svoje primarne uloge kao terminator lanca, trifosfat ovog antivirusnog lijeka također inhibira aktivnost virusne DNA polimeraze dodatno smanjujući sposobnost virusa da se umnožava i širi. Zbog svoje visoke selektivnosti i učinkovitosti, aciklovir je postao zlatni standard u terapiji infekcija izazvanih HSV-1, HSV-2 i VZV. Ovaj mehanizam djelovanja omogućava acikloviru da ublaži simptome infekcije, skrati trajanje bolesti i smanji učestalost recidiva.

Primjena Aciklovira u terapiji herpes simplex virusa

Primjena Aciklovira u terapiji herpes simplex virusa (HSV) temelji se na njegovoj sposobnosti da efikasno suzbija replikaciju virusa, čime se ublažavaju simptomi i skraćuje trajanje bolesti. Liječenje HSV infekcija uključuje dva tipa virusa: HSV-1, koji obično uzrokuje oralni herpes, te HSV-2, koji je češći uzročnik genitalnog herpesa. Strategija liječenja ovim antivirusnim lijekom varira ovisno o vrsti i težini infekcije te može uključivati topičku, oralnu ili intravensku primjenu.

U slučaju primarnih infekcija, odnosno prvog pojavljivanja simptoma herpesa, Aciklovir se najčešće propisuje u oralnoj formi s ciljem suzbijanja aktivnosti virusa i smanjenja težine i trajanja simptoma kao što su bol, svrbež i vidljive lezije.

Za topičku primjenu, krema ili mast s ovim lijekom može se nanositi direktno na lezije, što može pomoći u lokalnom suzbijanju virusa i ublažavanju simptoma.

Kod ponovnih pojava herpesa, osobito onog na genitalijama, često se primjenjuje supresivna terapija gdje se manje doze antiviralnog lijeka uzimaju kontinuirano kako bi se umanjila učestalost i ozbiljnost pojave simptoma bolesti. Ovaj pristup može bitno poboljšati kvalitetu života zaraženih osoba te smanjiti rizik od prijenosa virusa na seksualne partnere.

Važno je napomenuti da iako određeni antivirusni lijek ne može izliječiti herpes simplex virus, njegova pravovremena i adekvatna primjena umanjuje rizik od komplikacija, kao što su širenje virusa na druge dijelove tijela ili sekundarne bakterijske infekcije. Pored toga, prilikom terapije ovim lijekom, posebnu pažnju treba posvetiti doziranju i trajanju terapije, koje treba prilagoditi prema individualnim potrebama i odgovoru pacijenta na liječenje.

Mogući nuspojave i upozorenja pri upotrebi Aciklovira

Kao i kod svih lijekova, prilikom korištenja Aciklovira moramo biti svjesni mogućih nuspojava koje mogu varirati od blagih do ozbiljnijih. Uobičajene blage nuspojave uključuju glavobolju, mučninu, povraćanje i proljev, koje obično ne zahtijevaju prekid terapije. Neki pacijenti mogu doživjeti i kožne reakcije poput svrbeža ili osipa, posebno pri topičkoj primjeni lijeka. Vrlo rijetko, oralna ili intravenska primjena može izazvati ozbiljnije nuspojave poput konfuzije, tremora, pospanosti, halucinacija ili porasta razine ureje i kreatinina u krvi, što može ukazivati na probleme s bubrezima.

Posebnu pažnju treba obratiti na pacijente s prethodno postojećim bubrežnim problemima, jer njihovo stanje može zahtijevati prilagodbu doze Aciklovira.

Također, u ovih pacijenata redoviti laboratorijski nadzor funkcije bubrega može biti nužan tijekom terapije. Trudnice i dojilje trebaju primjenjivati ovaj antiviralni lijek samo ako potencijalna korist nadmašuje rizik za fetus ili dojenče, budući da lijek može proći kroz posteljicu i ući u majčino mlijeko.

Upozorenja pri upotrebi ovog lijeka također uključuju potrebu za dovoljnim unosom tekućine kako bi se osiguralo pravilno izlučivanje lijeka i smanjila mogućnost bubrežne toksičnosti. Pacijenti koji već imaju imunološke poremećaje ili su primatelji transplantata trebaju biti pod detaljnim nadzorom prilikom upotrebe lijeka protiv virusa herpesa, budući da su oni pod većim rizikom od razvoja komplikacija.

Važno je naglasiti da se propisani antivirusni lijek ne smije uzimati u količinama većim od preporučenih ni dulje od određenog trajanja terapije, a u slučaju bilo kakvih neobičnih simptoma ili reakcija, odmah se treba obratiti liječniku. Kao i kod svake terapije, važno je pratiti upute stručnjaka i prijaviti bilo kakve promjene u stanju, kako bi se osigurao najučinkovitiji i najsigurniji mogući tretman.

proizvoda u košarici:
Nema proizvoda u košarici

IZABRALI STE OVE PROIZVODE:

    POKLON: Za vas je dostava besplatna!

    Ukupan iznos narudžbe: