Besplatna dostava

za cijelu Hrvatsku

Besplatni testeri

uz svaku narudžbu

20,000 kupaca

kvaliteta, sigurnost, privatnost

Niske cijene

vrijedi za sve proizvode

Feritin

Feritin

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeFeritinRazumijevanje uloge Feritina u organizmuFeritin je kompleksan protein koji igra ključnu ulogu u...

Lenalidomid

Lenalidomid

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeLenalidomidUpotreba Lenalidomida u Liječenju Multiplog MijelomaLenalidomid predstavlja ključni lijek u...

Clopidogrel

Clopidogrel

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeClopidogrelMehanizam djelovanja ClopidogrelaClopidogrel je antiplateletni lijek koji spada u klasu...

Heparin

Heparin

za cijelu Hrvatskuuz svaku narudžbukvaliteta, sigurnost, privatnostvrijedi za sve proizvodeHeparinPrimjena Heparina u liječenju trombozePrimjena heparina u liječenju tromboze smatra se...